CHƯƠNG TRÌNH CÂU LẠC BỘ KHÁCH HÀNG HẠNG BẠC 2021 - MIỀN NAM VÀ NAM MIỀN TRUNG (1000003359 1000003360 1000003361 1000003366 1000003368 1000003370 1000003371 1000003373 1000003374 1000003376 1000003377 1000003378)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty (trừ Aquafina)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là Cửa hàng tạp hóa, Nhà hàng, Quán ăn, Internet, Căn-tin, Café

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:8.492.612.400 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

Điểm bán đạt sản lượng đăng ký tổng sản lượng không bao gồm sản phẩm Aquafina sẽ nhận được tiền thưởng theo từng hạng mức: - Cửa hàng tạp hóa Mua từ 35 đến 64 thùng sản phẩm của SPVB (trừ Aquafina) mỗi tháng (giá trị từ 1,995,000 VND đến 13,440,000 VND) được tặng 90,000 VNĐ. - Cửa hàng tạp hóa Mua từ 65 đến 84 thùng sản phẩm của SPVB (trừ Aquafina) mỗi tháng (giá trị từ 3,705,000 VND đến 17,640,000 VND) được tặng 170,000 VNĐ. - Cửa hàng tạp hóa Mua từ 85 thùng sản phẩm của SPVB (trừ Aquafina) mỗi tháng (giá trị từ 4,845,000 VND) được tặng 240,000 VNĐ. - Nhà hàng/Quán ăn/Internet/Căn-tin/Café Mua từ 30 đến 59 thùng sản phẩm của SPVB ( trừ Aquafina) mỗi tháng (giá trị từ 1,710,000 VND đến 12,390,000 VND) được tặng 90,000 VNĐ. - Nhà hàng/Quán ăn/Internet/Căn-tin/Café Mua từ 60 đến 79 thùng sản phẩm của SPVB (trừ Aquafina) mỗi tháng (giá trị từ 3,420,000 VND đến 16,590,000 VND) được tặng 170,000 VNĐ. - Nhà hàng/Quán ăn/Internet/Căn-tin/Café Mua từ 80 thùng sản phẩm của SPVB (trừ Aquafina) mỗi tháng có giá trị từ 4,560,000 VND) được tặng 240,000 VNĐ. Lưu ý: · Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự tính: 39,255,045,426 đồng áp dụng các tỉnh miền Trung/Miền Đông Nam Bộ/ Miền Tây Nam Bộ. · Việc tham gia chương trình khuyến mại và việc đổi, nhận quà khuyến mại chỉ được thực hiện trong thời gian khuyến mại. · Giá trị nêu trên là giá công bố tại thời điểm thông báo khuyến mại. · Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. · Chương trình không áp dụng cho các đại lý phân phối của Công ty.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572