Chiết khấu cho CH VLXD thông qua NPP

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền (trừ trên hóa đơn)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

CH VLXD/ Khách hàng mua xi măng thông qua NPP (CH VLXD)

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 30/06/2019
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

CH VLXD khi mua xi măng Vicem Hà Tiên thông qua NPP sẽ được hỗ trợ 25.000 đồng/tấn (không chỉ tiêu mua hàng), chi trả thông qua NPP

Nội dung chương trình:

1. CH VLXD khi mua xi măng Vicem Hà Tiên thông qua NPP sẽ được hỗ trợ 25.000 đồng/tấn (không chỉ tiêu mua hàng), chi trả thông qua NPP 2. Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg: + Giá XM Xây tô xuất tại Phú Hữu: 1.380.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu: 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.590.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.610.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.580.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.610.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư Vĩnh Tường - Gyproc 2018
Bắt đầu: 02/05/2018
Kết thúc: 31/10/2019
HOTLINE
38.239.572