BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

xe ô tô tải 2,2 tấn HyunDai N250

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn+bôt trét thuộc thương hiệu Sonboss, BB Blon, Spring (không bao gồm sản phẩm dự án Hipoz, các sản phẩm SB22, SB43, SB44, SB05, SB04, SB13)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

HỘ KINH DOANH TT PHA SON MAU TU DONG THUONG LONG I (MKH: C51B)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 25/04/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:420.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P2 - TTBON19026
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P2 - TTBON19026
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572