BIDV TP HỒ CHÍ MINH CHÀO KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

tiền mặt, coupon mua hàng và quà tặng cho khách hàng với giá trị quy đổi đến 20.000.000 đồng (đính kèm bảng kê quà tặng)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tiền vay, tiền gửi và các sản phẩm dịch vụ của BIDV

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức kinh tế và khách hàng Định chế tài chính tham gia chương trình của BIDV chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Địa điểm:Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10
Thời gian:Từ ngày 18/01/2018 đến ngày 17/01/2019
Tổng giá trị giải thưởng:15.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Chi tiết đính kèm

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

BIDV ưu đãi cuộc sống
Bắt đầu: 11/12/2018
Kết thúc: 11/12/2019
Tài khoản thông minh
Bắt đầu: 07/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Gói tài khoản Chạm tới ước mơ
Bắt đầu: 13/03/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
HOTLINE
38.239.572