Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix

Địa chỉ:số 50, 15B, Khu Phố 6, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:bichtram@biofix.com.vn

Sản phẩm của Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix

Chung tay bảo vệ môi trường cùng BioFix
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572